English
|
|
|
يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶   

در اسفند ماه سال 1365 نخستین گام در راه تاسیس دانشگاه در شهر تفرش با هدف پرورش متخصصین و محققین متعهد و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از سوی شورای گسترش دانشگاهها برداشته شد و در تیرماه 1366 کلنگ احداث آن زده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر متصدی اجرای طرح و راه اندازی این دانشگاه گردید.در سال 1367 دانشگاه تفرش به عنوان واحدی از دانشگاه امیرکبیر تهران فعالیت علمی خود را با پذیرش 53 دانشجو در رشته ریاضی کاربردی آغاز و در سال 1384 با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور به واحدی مستقل ارتقاء یافت. در طرح مصوب دانشگاه تفرش هفده دانشکده و چهار مرکز تحقیقاتی با چهل و پنج گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری طراحی گردیده، در حال حاضر 7 رشته به صورت روزانه و نوبت دوم (شبانه) در دانشگاه تفرش فعال است. 15گرایش به مقطع کارشناسی و 17 گرایش به مقطع کارشناسی ارشدو2گرایش به مقطع دکتری اختصاص دارد که طبق برنامه تدوین یافته، تعداد رشته ها و دانشکده ها افزایش خواهد یافت. هم اکنون دانشگاه تفرش با دارا بودن 70هیأت علمی تمام وقت و بهره گیری از استادان مدعو دانشگاه امیرکبیر و 2130دانشجو با تلاش مسولان، استادان و کارکنان حرکت رو به رشد خود را برای تبدیل نمودن این دانشگاه به قطب علمی و فرهنگی در کشور آغاز کرده است تا به ادعا و تحقیقات کارشناسان خارجی و داخلی مبنی بر دانشگاهی بودن شهر تفرش و مناسب بودن محیط این شهر برای احداث دانشگاه و مراکز آموزش عالی حقیقت بخشد.